125 N Main Street, Graham, NC 27253-2848 – 2365329 - Brick House Re...